Comisii de specialitate

Primăria Dobretu

I. Comisia pentru prognoza si programe de dezvoltare economica, buget, finante, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei: 

1.Dumitrascu Alexandra - presedinte

2.Dumitrascu Felicia - secretar

3.Stanca Marin - membru

II. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, tineret, activitati sportive, de agrement, munca, sanatate, familie si protectie sociala:

1.Alexandru Nicolae - presedinte

2.Daogaru Ioan - secretar

3. Beldie Dumitru - membru

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, pentru administratie publica locala si respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti:

1.Barascu Ion - presedinte

2.Renghea Gheorghe - secretar

3.Dobritoiu Constantin - membru

Stiri MDRAP

Ultimele stiri