Comisii de specialitate

Primăria Dobretu

I. Comisia pentru prognoza si programe de dezvoltare economica, buget, finante, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei: 

1.Matusa Grigore - presedinte

2.Dumitrascu Alexandra - secretar

3.Dumitrascu Felicia - membru

II. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, tineret, activitati sportive, de agrement, munca, sanatate, familie si protectie sociala:

1.Balasa Marin - presedinte

2.Alexandru Nicolae - secretar

3. Badea Florea - membru

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, pentru administratie publica locala si respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti:

1.Barascu Ion - presedinte

2.Daogaru Ioan - secretar

3.Dobritoiu Constantin - membru

Stiri MDRAP

Ultimele stiri